Konwersatorium spektrometrii atomowej

W dniach 2-4 września 2013r. bralismy udział w konwersatorium dotyczącym metod atomowej spektrometrii absorbcyjnej, optycznej spektrometrii emisyjnej oraz spektrometrii mas, organizowanej w Ustroniu koło Wisły przez Zespół Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.