IV polski kongres genetyki w Poznaniu

W dniach 10-13 września 2013 r. uczestniczyliśmy w kongresie genetyki w Poznaniu.