Analizator dyskretny AQ400

Opis

Analizator dyskretny AQ400 umożliwia bardzo szybką i łatwą analizę fotometryczną próbek wodnych. Z uwagi na całkowitą automatyzację procesów rozcieńczania, mieszania, inkubacji i wykonania pomiaru, system umożliwia znaczącą redukcję czasu oraz odczynników w porównaniu do klasycznej spektrofotometrii. Urządzenie AQ400 mimo kompaktowej budowy dedykowane jest dla laboratoriów z dużą ilością próbek, będąc najbardziej zaawansowanym urządzeniem tego typu w portfolio SEAL Analytical. Urządzenia SEAL Analytical są najczęściej wybieranymi analizatorami dyskretnymi w USA oraz wielu innych krajach.

Główne zalety aparatu AQ400:

 • Możliwość używania jako samodzielnego spektrofotometru
 • Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych w celu maksymalizacji efektywności
 • Możliwość jedoczesnego wstawienia 80 lub 120 próbek
 • Droga optyczna kuwety 10 mm, możliwy dobór kuwet o dłuższej drodze
 • Łatwa konserwacja oraz wymiana strzykawki
 • Wysoka powtarzalność dzięki automatyzacji procesu
 • Możliwość wykonania do 7 różnych testów na tej samej próbce, w jednej analizie
 • Pozycje na reagenty chłodzone lub niechłodzone
 • Niskie granice wykrywalności
 • Bardzo niski jednostkowy koszt analizy, ultraniskie poziomy zużycia reagentów
 • Automatycznie przygotowanie roztworów wzorcowych, do 10 roztworów roboczych
 • Automatyczne rozcieńczanie próbek
 • Automatyczna zmiana metody
 • Nie wymagana kontrola operatora w trakcie trwania pomiaru
 • Zgodność metodyk z USEPA (dla wód ściekowych oraz pitnych)
 • Metody zoptymalizowane do próbek glebowych czy środowiskowych
 • Możliwość dodawania próbek po rozpoczęciu procedury
 • Cicha praca

Przykładowe dostępne metody:

 • Alkaliczność
 • Amoniak
 • Chlorki
 • Cyjanki
 • Azotany/azotyny
 • Azotyny
 • Fenole
 • Fosforany
 • Fosfor całkowity
 • Krzemiany
 • Siarczany
 • Azot całkowity (Kjeldahl)
 • ...i więcej (patrz broszura).

Jak działają analizatory dyskretne?

Aparat SEAL AQ400 używa zrobotyzowanego ramienia próbkującego i strzykawki do pobierania, mieszania i precyzyjnego dozowania próbki oraz reagentów do dołków reakcyjnych. Próbki z reagentami są inkubowane w dołkach reakcyjnych przez ściśle określony czas. Następnie mieszanina reakcyjna jest podawana za pomocą drugiego ramienia do kuwety pomiarowej ze szkła optycznego. Po pomiarze absorbancji, kuweta jest automatycznie czyszczona w celu eliminacji zanieczyszczeń.

Zobacz stronę producenta

Wyślij zapytanie


Masz pytanie? Napisz do nas