Analizator dyskretny AQ300

Opis

Aparat AQ300 umożliwia szybką i łatwą analizę fotometryczną próbek wodnych. Z uwagi na całkowitą automatyzację procesów rozcieńczania, mieszania, inkubacji i wykonania pomiaru, system umożliwia znaczącą redukcję czasu oraz odczynników w porównaniu do klasycznej spektrofotometrii. Urządzenie AQ300 dedykowane jest dla laboratoriów z ograniczoną dostępnością miejsca oraz mniejszą ilością próbek. Analizatory dyskretne SEAL Analytical są najczęściej wybieranymi aparatami tego typu w USA oraz wielu innych krajach.

Główne zalety aparatu AQ300:

 • Możliwość jedoczesnego wstawienia aż 97 próbek
 • Droga optyczna kuwety 10mm
 • Wysoka powtarzalność dzięki automatyzacji procesu
 • Niskie granice wykrywalności
 • Bardzo niski jednostkowy koszt analizy, poniżej 50 µl odcieku na próbkę
 • Możliwość wykonania do 7 różnych testów na tej samej próbce, w jednej analizie
 • Automatycznie przygotowanie roztworów wzorcowych
 • Automatyczne rozcieńczanie próbek
 • Automatyczna zmiana metody
 • Nie wymagana kontrola operatora w trakcie trwania pomiaru
 • Niewielkie rozmiary aparatu
 • Zgodność metodyk z USEPA (dla wód ściekowych oraz pitnych)
 • Możliwość dodawania próbek po rozpoczęciu procedury
 • Metody zoptymalizowane do próbek glebowych czy środowiskowych
 • Możliwość dodawania próbek po rozpoczęciu procedury
 • Cicha praca

Przykładowe dostępne metody:

 • Alkaliczność
 • Amoniak
 • Chlorki
 • Cyjanki
 • Azotany/azotyny
 • Azotyny
 • Fenole
 • Fosforany
 • Fosfor całkowity
 • Krzemiany
 • Siarczany
 • Azot całkowity (Kjeldahl)
 • ...i więcej (patrz broszura).

Jak działają analizatory dyskretne?

Aparat SEAL AQ300 używa zrobotyzowanego ramienia próbkującego oraz strzykawki do pobierania, mieszania i precyzyjnego dozowania próbki oraz reagentów do dołków reakcyjnych. Próbki z reagentami są inkubowane w dołkach reakcyjnych przez ściśle określony czas. Następnie mieszanina reakcyjna podawana jest do kuwety pomiarowej ze szkła optycznego. Po pomiarze absorbancji, kuweta jest automatycznie czyszczona w celu eliminacji zanieczyszczeń.

Zobacz stronę producenta

Wyślij zapytanie


Masz pytanie? Napisz do nas