Analizator przepływowy AA500

Opis

Analizator AA500 jest następcą sprawdzonego i popularnego modelu AA3HR. Posiada wszystkie zalety poprzedniego modelu przy jednoczesnym unowocześnieniu i dalszemu usprawnieniu. Rozmiary poszczególnych modułów zostały znacznie zmniejszone, procesy są w jeszcze większym stopniu zautomatyzowane, a parametry pracy wyraźnie lepsze.

Podstawowe cechy wyróżniające analizator AA500 to:

  • Termostatowane cele pomiarowe działające bez usuwania pęcherzyków. Prowadzi to do lepszej stabilności pomiaru, krótszych czasów martwych oraz uproszczenia układu.
  • Budowa modułowa
  • Metody multitest – możliwość oznaczania różnych analitów na tym samym kanale, bez konieczności modyfikacji
  • Automatyczne przykładanie i zwolnienie docisku pompy. Możliwość zaprogramowania całkowicie automatycznej procedury startu i zakończenia analizy
  • Niewielkie rozmiary, niższe zużycie energii oraz reagentów
  • Obniżone granice wykrywalności
  • Lampy LED w fotometrach pozwalające na wydłużenie czasu pracy względem lamp halogenowych.
  • Pomiar kolorymetryczny dwuwiązkowy
  • Możliwość użytkowania systemów wykorzystujących moduły AA3HR i AA500

Wyślij zapytanie


Masz pytanie? Napisz do nas