Spektrometr AFS AFS-9230

Opis

Spektrometry fluorescencji atomowej (AFS) są stosowane do oznaczania bardzo niskich stężeń - na poziomie ppt - takich pierwiastków jak Hg, Cd, Pb, As, Se, Sn, Zn, Bi, Sb, Te, Ge. W podobnych zakresach oznaczać je można np. przy pomocy plazmowych spektrometrów masowych i emisyjnych (w wersji aksjalnej) oraz spektrometrów absorpcji atomowej (w wersji kuwety grafitowej) - przyrządów znacznie droższych, zarówno w zakupie jak i eksploatacji. Należy tu podkreślić, że atomowa spektrometria fluorescencyjna jest zdecydowanie konkurencyjną metodą w stosunku do metod spektroskopii atomowej - absorpcyjnej i emisyjnej, ponieważ łączy ona zalety obu tych metod - specyficzność absorpcji atomowej i szeroki dynamiczny zakres roboczy spektrometrii emisyjnej. Podstawowe zalety AFS to:

 • selektywność
 • prostoliniowa zależność sygnału od stężenia obejmująca kilka rzędów wartości stężenia
 • bardzo duża czułość i niski poziom szumu, umożliwiające osiąganie granic wykrywalności na poziomie nawet 0,1 ppt

Oferowane przez firmę TITAN INSTRUMENTS przyrządy - serii AFS-8220 i AFS-9230, są dwukanałowymi spektrometrami wykorzystującymi technikę generacji wodorków z atomizacją płomieniu wodór-argon. Aparaty pozwalające na oznaczanie 2 pierwiastków równocześnie wyposażone są w:

 • specjalne lampy stanowiące źródło promieniowania analizowanych pierwiastków
 • prosty bezdyspersyjny układ optyczny (wyłącznie soczewki, bez monochromatora) zapewniający maksymalną jasność
 • nowocześnie rozwiązany system generacji wodorków
 • innowacyjny kwarcowy atomizer - dla niskotemperaturowego płomienia argon-wodór
 • komputer z przyjaznym oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie przyrządem, jego kalibrację, rejestrację danych pomiarowych oraz ich obróbkę.

Spektrometr AFS-9230 zapewnia:

 • oznaczanie 2 pierwiastków równocześnie
 • system generacji wodorków z automatycznym dozowaniem próbki i reduktora przy pomocy pompy pulsacyjnej
 • automatyczny podajnik próbek
 • granice wykrywalności : Hg i Cd < 0,002 ppb; As, Se, Pb, Sn < 0,02 ppb

Urządzenia nadają się znakomicie zarówno do prac badawczych, jak i rutynowych analiz. Można nimi oznaczać wymienione wyżej pierwiastki w różnorodnych materiałach takich jak np.: żywność, pasze, farmaceutyki, gleby i osady, wody i ścieki, materiały geologiczne i ceramiczne. Atomowa spektrometria fluorescencyjna już obecnie znalazła szereg rutynowych zastosowań - np. w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest standardową metodą do oznaczania rtęci w wodzie, ściekach i osadach, w Chinach natomiast dotyczy to oznaczania As, Se, Hg i Pb w produktach żywnościowych, materiałach geologicznych i próbkach środowiskowych.

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas