Analizator wilgotności easyH20

Opis


Analizator EasyH2O one to aparat pozwalający na selektywne oznaczanie wilgotności w różnego rodzaju próbkach. Oznaczenie odbywa się z wykorzystaniem techniki termiczno-kulometrycznej, polegającej na kontrolowanym ogrzewaniu próbki i odparowaniu wody, której zawartość określana jest za pomocą kulometrycznego czujnika, pokrytego warstwą higroskopijnego tlenku. Urządzenie zapewnia uzyskiwanie powtarzalnych oraz dokładnych wyników. W przeciwieństwie do technik grawimetrycznych wyniki oznaczeń nie są obarczane błędem wynikającym z uwalniania wraz z wodą podczas ogrzewania innych substancji obecnych w próbce. Należy podkreślić, że dzięki zastosowaniu kontrolowanego ogrzewania próbki do temperatury 400ºC analizator EasyH2O one pozwala także uzyskać informacje dotyczące zawartości wody wolnej, wody kapilarnej i wody związanej chemicznie. Aparat sterowany jest prostym w obsłudze i przyjaznym oprogramowaniem pracującym w środowisku Windows.

Parametry techniczne

Parametry Opis
temperatura ogrzewania: do 400ºC
maksymalna szybkość przyrostu temperatury: 40ºC/min
czas pomiaru: 5 – 600 min
czułość: 1 μg wody
powtarzalność: ≤ 2%
zawartość wody w próbce: 0,01 – 15%
gaz nośny: powietrze, opcjonalnie: azot, argon
zasilanie: 230V/50Hz

Wyślij zapytanie


Masz pytanie? Napisz do nas