Spektrometr mas z desorpcją termiczną HM1000

OpisSpektrometr mas z desorpcją termiczną HM1000 do analizy związków ftalanowych

Analizator HM1000 to spektrometr mas z desorpcją termiczną przeznaczony do szybkich analiz przesiewowych pod kątem znowelizowanej dyrektywy RoHS.

Zgodnie z dyrektywną delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. lista substancji podlegających ograniczeniom (obejmująca dotychczas Pb, Hg, Cd, Cr 6+, PBDE, PBB)  zostanie rozszerzona o cztery popularne związki ftalanowe:

  • Ftalan di(2-etyloheksylu), DEHP,
  • Ftalan benzylu butylu, BBP,
  • Ftalan dibutylu, DBP,
  • Ftalan diizobutylu, DIBP.

Nowe rozporządzenie obowiązywać będzie od dnia 22 lipca 2019 r. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom oferujemy Państwu kompletne rozwiązanie do analizy związków ftalanowych – analizator HM1000.
Aparat wyposażony jest w 50-pozycyjny podajnik próbek, umożliwiający bezpośrednią analizę próbek stałych lub w formie proszku zaraz po zważeniu – nie ma potrzeby stałego nadzoru operatora.
Typowy czas pomiaru zawartości wszystkich, czterech związków ftalanowych ujętych w dyrektywnie RoHS wynosi zaledwie 10 minut na próbkę. Dodatkowym atutem aparatu jest możliwość wykonania pomiarów dla bromowanych uniepalniaczy (DBDE). Aparat cechuje się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, nie wymaga zużycia kosztownych gazów – wymagane jest jedynie źródło azotu.

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas