Spektrometr ASA ZA3700

Opis

ZA3700 Hitachi to spektrometr absorpcji atomowej (AA) w wersji kuwety grafitowej. Korekcja tła metodą Zeemana (tu realizowana przez zastosowanie stałego pola magnetycznego o natężeniu 1T) jest najlepszym spośród znanych sposobów korekcji tła w AA, ponieważ pozwala na:

 • korekcję tła w pełnym zakresie pracy spektrofotometru, to jest dla wszystkich długości fal
 • korekcję tła dokładnie przy analitycznej długości fali
 • uzyskanie znakomitego stosunku sygnału do szumu, co daje w efekcie bardzo dobre granice wykrywalności oznaczanych pierwiastków.

Istotne parametry ZA3700:

 • bardzo wysokiej klasy układ optyczny charakteryzujący się dużą rozdzielczością dzięki zastosowaniu monochromatora Czernego-Turnera o długości ogniskowej 400 mm
 • jedyny przyrząd AA, w którym tło mierzone jest dokładnie w tym samym czasie i z tego samego miejsca co absorpcja całkowita (detekcja przy użyciu dwóch detektorów) - znakomita stabilność pomiarów; ogromną zaletą jest możliwość śledzenia tła podczas wszystkich etapów realizowanego programu temperaturowego (suszenia, pirolizy i atomizacji)
 • zakres pomiarowy od 190 do 900 nm
 • 8 lamp umieszczonych w obrotowej karuzeli, lampy pozycjonowane automatycznie
 • komputerowe sterowanie przepływami argonu
 • temperatura pieca grafitowego do 3000oC
 • monitoring rozprysku próbki podczas etapu suszenia
 • automatyczny, pyłoszczelny podajnik wbudowany w przyrząd:
  • liczba miejsc 60,
  • liczba modyfikatorów 4
  • objętość nastrzykiwanego roztworu od 1 do 100 mikrolitrów
  • 5 szybkości podawania roztworu
  • możliwość zatężania i rozcieńczania próbki
 • możliwość wykonywania analiz metodą krzywej wzorcowej, metodą dodatków i uproszczoną metodą dodatków
 • możliwość stosowania różnych rurek grafitowych - zwykłych, pirolitycznie pokrywanych, z platformą Lwowa
 • możliwość stosowania specjalnie zaprojektowanych kuwet grafitowych z dwoma otworami dozującymi, zapewniającymi dwukrotny nastrzyk próbki
 • możliwość stosowania (opcja dodatkowa) gazu alternatywnego - modyfikacja fazy gazowej, poprzez dodatek tlenu do argonu w czasie etapu rozkładu termicznego pozwala na efektywne spalanie matrycy organicznej oraz zapobiega osadzaniu sie sadzy na powierzchni rurki
 • oprogramowanie w środowisku Windows XP umożliwiające sterowanie przyrządem, jego kalibrację, rejestrację danych analitycznych oraz możliwość przetwarzania wyników. Software zawiera również system kontroli jakości wyników (QC).

Parametry techniczne

monochromator: Czernego-Turnera
długość monochromatora 400 mm
siatka dyfrakcyjna: 1800 linii/mm
dyspersja liniowa: 1,3 nm/mm
zakres spektralny: 190-900 nm
szerokość szczeliny: od 0,2 do 2,6 nm
korekcja tła dla kuwety grafitowej: korekcja Zeemana
natężenie pola magnetycznego: 1,0 T

Wyślij zapytanie


Masz pytanie? Napisz do nas