Inorganic Ventures

Amerykańska firma Inorganic Ventures od 30 lat produkuje najwyższej jakości certyfikowane roztwory kalibracyjne. W ofercie znajdą Państwo jednopierwiastkowe
i wielopierwiastkowe certyfikowane roztwory wzorcowe do ICP-OES, ICP-MS oraz ASA, certyfikowane roztwory wzorcowe do chromatografii jonowej, certyfikowane roztwory monoizotopowe, certyfikowane roztwory wzorcowe konduktometryczne o szerokim zakresie wartości przewodności, a także certyfikowane roztwory wzorcowe pH. Roztwory posiadają odniesienie do wzorca wyższego rzędu, odniesienie do SRM z NIST oraz zapewniają spójność pomiarową.