Analizator rtęci QuickTrace® M-7600

Opis

Firma Teledyne Leeman Labs jest znanym producentem przyrządów przeznaczonych do oznaczania rtęci. Oferowane obecnie modele HYDRA II i QuickTrace usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających analityków - w zależności od rozwiązania i parametrów technicznych analizatory pozwalają osiągać wykrywalność rtęci na poziomie od 0,05 ppt do 1 ppt. Przyrządy przeznaczone są do oznaczania zawartości rtęci w roztworach oraz próbkach stałych.

QuickTrace® M-7600

 • Analizator do oznaczania zawartości rtęci w próbkach ciekłych na ultra niskich poziomach, wykorzystujący technikę zimnych par oraz detekcję metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (CVAAS)
 • Typowy IDL (ang. Instrument Detection Limit) osiąga się na poziomie 0,3 ng/L Hg przy wykorzystaniu mniej niż 25 mL próbki, w czasie krótszym niż 4 minuty
 • Dla rutynowych analiz (ochrona środowiska, przemysł) jak również w badaniach naukowych
 • Woda powierzchniowa, woda morska, ścieki
 • Możliwość analizy zawartości rtęci nawet do 500 μg/L bez rozcieńczania
 • Redukcja chlorkiem cyny lub borowodorkiem sodu
 • Możliwość automatycznego przełączania pomiędzy niskimi zawartościami mg/L a ng/L bez zmian w oprogramowaniu czy układzie wężyków
 • Doskonała stabilność krótko i długo okresowa
 • System zabezpieczający przed zabrudzeniem układu zawartościami rtęci wykraczającymi poza zasięg krzywej kalibracji i automatyczne włączanie funkcji płukania
 • Analizy według metod US EPA 245.7 i 1631
 • Współpraca z automatycznymi podajnikami CETAC ASX-260 i ASX-520

 

Parametry techniczne

Parametry Opis
Granica wykrywalności IDL: < 0,5 ng/L (ppt)
Zakres dynamiczny pomiarów: 0,5 ng/L-500 μg/L Hg
Separator gaz-ciecz: opatentowany, innowacyjny, zapobiegający pienieniu się separator gaz-ciecz, umożliwiający efektywne osuszenie par analitu
Kalibracja: do 4 rzędów wielkości
Eksport wyników: do programów Word i Excel
Gaz nośny: argon lub azot
Układ optyczny: dwuwiązkowy

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas