Analizator rtęci QuickTrace® M-8000

Opis

Firma Teledyne Leeman Labs jest znanym producentem przyrządów przeznaczonych do oznaczania rtęci. Oferowane obecnie modele HYDRA II i QuickTrace usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających analityków - w zależności od rozwiązania i parametrów technicznych analizatory pozwalają osiągać wykrywalność rtęci na poziomie od 0,05 ppt do 1 ppt. Przyrządy przeznaczone są do oznaczania zawartości rtęci w roztworach oraz próbkach stałych.

QuickTrace® M-8000

 • Analizator rtęci w próbkach ciekłych wykorzystujący technikę generowania zimnych par z układem podwójnej amalgamacji z detekcją metodą fluorescencyjnej spektrometrii atomowej
 • Możliwość pracy w trzech trybach w zależności od stężenia Hg w próbkach: bez amalgamacji (bez wzbogacenia), z pojedynczym amalgamatorem, z podwójnym amalgamatorem (ze wzbogaceniem), wybór trybu pracy z poziomu oprogramowania
 • Granica wykrywalności (IDL): co najmniej 0,05 ng/L
 • Detektor: fotopowielacz
 • Automatyczna korekcja linii bazowej
 • System rozpoznawania wysokich stężeń zapobiegający wprowadzaniu do układu pomiarowego próbek o zbyt wysokich stężeniach, inteligentny system płukania minimalizujący efekt pamięci
 • Aparat wyposażony w jedną pompę perystaltyczną, 12 rolkową, 4 kanałową, podającą roztwór wzorcowy/próbkę oraz roztwór redukujący, umożliwiającą podłączenie alternatywnej linii podającej równocześnie roztwór hydroksyloaminy
 • Efektywny separator gaz-ciecz, zapobiegający pienieniu się
 • Aparat wyposażony w bezobsługowy osuszacz z Nafion® w celu całkowitego usunięcia wody ze strumienia gazu
 • Współpraca z automatycznymi podajnikami próbek CETAC ASX-260 lub ASX-520
 • Kompaktowa budowa urządzenia - wymiary: szerokość: 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm.
 • Oprogramowanie sterujące, pracujące w środowisku Windows, umożliwiające: sterowanie analizatorem, automatyczną kontrolę warunków analizy, pracy lampy, pompy perystaltycznej, automatycznego podajnika próbek oraz przepływu gazu tworzenie oraz edytowanie metod analitycznych, tworzenie krzywej kalibracyjnej, statystyczna ocena wyników, kontrola jakości wyników.

 

Parametry techniczne

Parametry Opis
Lampa Hg: 254 nm, bezozonowa
Granica wykrywalności IDL <0,05 ng/L
Zakres pomiarowy bez amalgamacji: 0,2 ng/L – 400 μg/L
Zakres pomiarowy z amalgamacją: 0,1 ng/L – 5 µg/L
Gaz nośny i suszący: argon
Objętość pobieranej próbki: 0,5mL - 50mL

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas