Spektrometr ICP-OES Prodigy

Opis

Producentem oferowanych przez nas spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES) jest amerykańska firma Leeman Labs. Firma ta, jako pierwsza, wprowadziła ponad 20 lat temu optykę typu Echelle do spektrometrów ICP-OES - optykę, która dziś stanowi standard. Efektem wieloletniego doświadczenia popartego rzetelnymi badaniami i współpracą z licznymi użytkownikami spektrometrów, są obecnie produkowane modele przyrządów:

  • Prodigy - seria spektrometrów równoczesnych
  • Profile - seria spektrometrów sekwencyjnych

Prodigy jest idealnym spektrometrem dla laboratoriów wykonujących bardzo dużą liczbę analiz dziennie, gdzie bardzo istotnym kryterium jest czas trwania jednostkowej analizy. W aparacie zastosowano znakomity, najnowszej generacji detektor L-PAD typu CID (ze wstrzykiwaniem ładunku) pozbawiony charakterystycznego dla detektorów CCD i SCD efektu rozprzestrzeniania się ładunku na inne elementy fotoczułe co daje możliwość równoczesnego pomiaru słabych i mocnych linii emisyjnych bez efektu nasycenia detektora. Zaletami zastosowanego detektora CID (w odróżnieniu od CCD) są również odczyt bez usunięcia ładunku co umożliwia kontrolę jego ekspozycji oraz oraz brak nieaktywnych obszarów (przerw) dzięki czemu obserwowane jest całe widmo. Zastosowany detektor L-PAD ma powierzchnię ok. 4 krotnie większą niż w innych aparatach wyposażonych w detektor CID co umożliwia jednoczesne rztuwoania 100% widma (165-1100nm) Zogniskowanie pełnego dwuwymiarowego widma spektralnego (otrzymanego dzięki optyce Echelle) na dużym detektorze L-PAD umożliwia równoczesny dostęp do wszystkich potrzebnych linii emisyjnych, to jest do linii analizowanych pierwiastków i tła, do linii pierwiastków używanych jako wzorce wewnętrzne oraz pierwiastków używanych do międzypierwiastkowej korekcji interferencji. Spektrometr produkowany jest w 3 różnych konfiguracjach umożliwiających wybór wersji najbardziej dogodnej z punktu widzenia potrzeb użytkownika:

  • Prodigy Axial - z systemem osiowej obserwacji plazmy (palnik ułożony poziomo) w celu uzyskania niskich granic wykrywalności oznacznych pierwiastków
  • Prodigy Radial - z systemem radialnej obserwacji plazmy (palnik ułożony pionowo) do oznaczania wyższych stężeń pierwiastków
  • Prodigy Dual View - z systemem podwójnej obserwacji plazmy poziomej (palnik ułożony poziomo) dzięki automatycznym zmianom położenia lustra; rozwiązanie to daje największą elastyczność w doborze optymalnych warunków pomiaru - analizowane pierwiastki mogą być oznaczane, w zależności od ich stężenia, w systemie osiowej lub radialnej obserwacji plazmy.

Należy zaznaczyć, że zastosowane w spektrometrze rozwiązania konstrukcyjne zapewniają pełny dostęp do wszystkich linii emisyjnych, wysoką rozdzielczość oraz odporność na dryft termiczny (przez termostatowanie układu optycznego) - co stanowi o wysokiej jakości przyrządu. Nowoczesne, bardzo przejrzyste i proste w obsłudze oprogramowanie - Salsa Software steruje wszystkimi parametrami spektrometru, umożliwia szybkie uruchomienie i kalibrację aparatu, rejestrację danych analitycznych oraz daje możliwość przetwarzania wyników. Software zawiera również system kontroli jakości wyników (QC).

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas