Teledyne Tekmar

Amerykańska firma Teledyne Tekmar od przeszło 40 lat jest producentem aparatury analitycznej służącej do analizy lotnych związków organicznych LZO oraz ogólnego węgla organicznego OWO/TOC. Nowością jest stacja do automatycznej ekstrakcji metodą QuEChERS próbek do analizy chromatograficznej pestycydów, leków, toksyn czy innych związków organicznych charakteryzujących się różną prężnością par.