Analizator węgla organicznego OWO Fusion

OWO Fusion

Opis

Analizator Fusion służy do bezpośredniego pomiaru ogólnego węgla organicznego OWO (ang. Total Organic Carbon TOC) w próbkach ciekłych. Całkowity węgiel jest sumą węgla organicznego i węgla nieorganicznego. Analiza OWO/TOC polega na utlenianiu węgla organicznego do CO2 i detekcji za pomocą detektora działającego w podczerwieni NDIR (ang. Non-Dispersive InfraRed).

Technika w analizie TOC:

  • Utlenianie z wykorzystaniem promieniowania UV w reakcji z nadsiarczanem sodu –próbka umieszczana jest w komorze UV z nadsiarczanem sodu (silne właściwości utleniające).

Analizator OWO Fusion wraz z automatycznym podajnikiem próbek (4 naczynka o poj. 125 mL na wzorce, 75 naczynek o poj. 40 mL na próbki).

Zastosowanie: woda pitna, produkcja leków (farmacja) zgodnie z europejską farmakopeą

Parametry techniczne

  • Granica wykrywalności: 0,2 ppb (zakres do 4000 ppm)
  • Wymagany gaz: azot o czystości 99.99%
  • Automatyczne wykonywanie krzywej kalibracyjnej przy użyciu jednego wzorca o danym stężeniu; inteligentne rozcieńczanie
  • Kontroler przepływu masowego (MFC), np. dla zastosowaniu większych przepływów podczas przemywania układu pomiędzy analizą poszczególnych próbek oraz optymalizacji szybkości podawania próbki.
  • Lampa UV – próbki w obecności nadsiarczanu sodu ulegają utlenianiu na skutek ogrzewania promieniowaniem UV
  • Detektor NDIR –gromadzenie się CO2 w komorze detektora regulowane MFC 

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas