Analizator węgla organicznego OWO Lotix

Lotix

Opis

Analizator Lotix służy do bezpośredniego pomiaru ogólnego węgla organicznego OWO (ang. Total Organic Carbon TOC) w próbkach ciekłych. Całkowity węgiel jest sumą węgla organicznego i węgla nieorganicznego. Analiza OWO/TOC polega na utlenianiu węgla organicznego do CO2 i detekcji za pomocą detektora działającego w podczerwieni NDIR (ang. Non-Dispersive InfraRed).

Technika w analizie TOC:

  • Utlenianie w piecu w obecności katalizatora – próbka spalana jest w piecu w temp. 680-1000 oC

Analizator Lotix wraz z automatycznym podajnikiem próbek (30 pozycyjny, naczynka o poj. 40 mL):

  • Zastosowanie: wody (powierzchniowe, podziemne, woda pitna), ścieki, wody morskie, solanki
  • Niskie koszty eksploatacji, prostota obsługi: układ bezstrzykawkowy, brak zaworów, brak masowego kontrolera przepływu, brak kosztownych części zamiennych (np. igły)

Parametry techniczne

  • Granica wykrywalności: 50 ppb (zakres aż do 20 000 ppm)
  • Utlenianie w piecu katalitycznym do 1000 oC (katalizator o przedłużonej żywotności)
  • Detektor NDIR –gromadzenie się CO2 w komorze detektora
  • Długoterminowa kalibracja

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas