Analizator węgla organicznego OWO Torch

OWO Torch

Opis

Analizator Torch służy do bezpośredniego pomiaru ogólnego węgla organicznego OWO (ang. Total Organic Carbon TOC) w próbkach ciekłych. Całkowity węgiel jest sumą węgla organicznego i węgla nieorganicznego. Analiza OWO/TOC polega na utlenianiu węgla organicznego do CO2 i detekcji za pomocą detektora działającego w podczerwieni NDIR (ang. Non-Dispersive InfraRed).

Technika w analizie TOC:

  • Utlenianie w piecu w obecności katalizatora –próbka spalana jest w piecu w temp. 680-1000 oC

Analizator TOC lub TN wraz z automatycznym podajnikiem próbek (4 naczynka o poj. 125 mL na wzorce, 75 pozycyjny: naczynek o poj. 40 mL na próbki lub 90 pozycyjny: naczynka o poj. 55 mL, lub 120 pozycyjny: naczynka o poj. 20mL)

  • Zastosowanie: wody (powierzchniowe, podziemne, woda pitna), ścieki, wody morskie ~3,5%, solanki 5%-20%, ścieki przemysłowe 0-20%
  • Opcja z modułem do analizy azotu metodą chemiluminescencyjną z detektorem PMT (wymaga tlenu)

Parametry techniczne

  • Granica wykrywalności: 50 ppb (zakres do 2000 ppm)
  • Wymagany gaz: powietrze
  • Utlenianie w piecu katalitycznym (680-1000 oC)
  • Automatyczne wykonywanie krzywej kalibracyjnej przy użyciu jednego wzorca o danym stężeniu; inteligentne rozcieńczanie
  • Masowy kontroler przepływu (MFC)

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas