Szkolenie z zakresu absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS).

Kurs przeznaczony jest dla osób, które już zetknęły się w swojej praktyce zawodowej z metodami absorpcyjnej spektrometrii atomowej i zainteresowane są pogłębieniem wiedzy w tej dziedzinie. Celem szkolenia jest podwyższenie kwalifikacji umożliwiające wykonywanie analiz zgodnie z obecną wiedzą i wymaganiami zawartymi w obowiązujących zaleceniach. Kurs ma stanowić pomoc zarówno w zakresie samych pomiarów spektrometrycznych, jak również oceny jakości wyników pomiarowych.

Zakres tematyczny kursu obejmuje :
– płomieniową absorpcyjną i emisyjną spektrometrię atomową;
– elektrotermiczną absorpcyjną spektrometrię atomową;
– oznaczanie pierwiastków metodą generowania wodorków;
– oznaczanie rtęci techniką zimnych par;
– zagadnienia związane z przygotowaniem próbek do pomiarów spektrometrycznych;
– zagadnienia związane z walidowaniem procedur analitycznych i akredytowaniem laboratoriów (w tym szacowanie niepewności pomiaru w AAS).
Wykłady oraz warsztaty prowadzone będą przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Część praktyczna obejmuje pokaz pomiarów metodami FAAS/FAES i GFAAS.

Jeżeli jesteście Państwo szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.