Analizator wilgotności easyH20

Analizator wilgotności easyH20

Analizator EasyH2O one to aparat pozwalający na selektywne oznaczanie wilgotności w różnego rodzaju próbkach.

Analizator wilgotności easyH20_2

Opis

Analizator EasyH2O one to aparat pozwalający na selektywne oznaczanie wilgotności w różnego rodzaju próbkach. Oznaczenie odbywa się z wykorzystaniem techniki termiczno-kulometrycznej, polegającej na kontrolowanym ogrzewaniu próbki i odparowaniu wody, której zawartość określana jest za pomocą kulometrycznego czujnika, pokrytego warstwą higroskopijnego tlenku. Urządzenie zapewnia uzyskiwanie powtarzalnych oraz dokładnych wyników. W przeciwieństwie do technik grawimetrycznych wyniki oznaczeń nie są obarczane błędem wynikającym z uwalniania wraz z wodą podczas ogrzewania innych substancji obecnych w próbce.

Należy podkreślić, że dzięki zastosowaniu kontrolowanego ogrzewania próbki do temperatury 400ºC analizator EasyH2O one pozwala także uzyskać informacje dotyczące zawartości wody wolnej, wody kapilarnej i wody związanej chemicznie. Aparat sterowany jest prostym w obsłudze i przyjaznym oprogramowaniem pracującym w środowisku Windows.

Parametry techniczne

temperatura ogrzewania:

do 400ºC

maksymalna szybkość przyrostu temperatury:

40ºC/min

czas pomiaru:

5 – 600 min

czułość:

1 μg wody

powtarzalność:

≤ 2%

zawartość wody w próbce:

0,01 – 15%

gaz nośny:

powietrze, opcjonalnie: azot, argon

zasilanie:

230V/50Hz

Powiązane produkty