Odczynniki do sekwencjonowania

ForenSeq DNA Signature Prep Kit

Analiza około 200 markerów wykorzystywanych w genetyce sądowej i w kryminalistyce.

VEROGEN-BOX

Opis

Zestaw ForenSeq DNA Signature Prep Kit jest częścią kompletnego, w pełni zwalidowanego rozwiązania “od DNA do wyników”, przeznaczonego do zastosowań w medycynie sądowej i kryminalistyce. Zawiera niezbędne odczynniki do przygotowania bibliotek NGS z  wymagającego materiału biologicznego spotykanego podczas badań kryminalistycznych. Zastosowanie zestawu zapewnia wysoką rozdzielczość i wyjątkową dokładność uzyskanych danych otrzymanych nawet z bardzo niskich stężeń DNA (1 ng), jak również z mieszanin złożonych  lub zdegradowanego DNA. Zestaw umożliwia:

   • szybkie przygotowanie prób oraz ich multipleksacje
   • dostęp do szerszego zakresu informacyjnych SNP przy użyciu pojedynczego zestawu preparatycznego
   • analizę trudnych prób

  Zestaw ForenSeq DNA Signature Prep Kit umożliwia przygotowanie do 96 bibliotek jednocześnie, przy wykorzystaniu prostego formatu płytkowego i standardowego wyposażenia laboratoryjnego. Mieszaniny starterów umożliwiają analizę chromosomów autosomalnych, X, Y oraz STR i SNP w jednej reakcji.

Zestaw ForenSeq DNA Signature Prep Kit łączy wszystkie markery autosomalne STR wykorzystywane obecnie na całym świecie do baz danych dotyczących spraw kryminalistycznych. Pojedynczy szlak preparatyczny eliminuje konieczność przeprowadzania wielu testów STR. Zestaw dostarcza około 200 markerów genetycznych w jednym teście, eliminując obawy i ryzyko narzucone przez techniczne ograniczenia, takie jak mała ilość DNA. Zawiera również zestaw iiSNP (identity informative SNP), które nie są rutynowo dostępne w tradycyjnych metodach elektroforezy kapilarnej (CE)

W zależności od potrzeb danej sprawy, możemy wykorzystać dwa rodzaje zestawów primerów determinujących analizowane markery :

  • Zestaw A zawierający startery niezbędne do amplifikacji i analizy 58 markerów STR (w tym 27 autosomalnych, 7 znajdujących sie na chromosomie X oraz 24 na chromosomie Y) oraz 94 markerów typu SNP (identyfikacyjne SNP, iiSNP).
  • Zestaw B obejmujący wszystkie startery z zestawu A oraz startery pozwalające na analizę dodatkowych markerów typu SNP, w tym 56 związanych z określaniem pochodzenia i 22 związanych z predykcją fenotypową.

Specyfikacja

Rodzaj materiału wejściowego gDNA, wymaz z policzka, karty FTA
Rekomendowana ilość materiału wejściowego na próbkę (gDNA) 1 ng
Rekomendowana ilość materiału dla kart FTA 1,2 mm
Możliowść multipleksacji próbek w jednej reakcji sekwencjonowania 8-96 próbek
Detekcja amplikonów Powyżej 65 pz
Detekcja mieszanin DNA Około 5% dla mniejszego komponentu
Liczba analizowanych loci Około 20 markerów genetycznych

Powiązane produkty

Sekwenator NGS MiSeqDx

Sekwenator NGS MiSeqFGx

VEROGEN-BOX

ForenSeq DNA Signature Prep Kit

Serwer analizy danych