„Najnowsze techniki biologii molekularnej w badaniach zdrowia reprodukcyjnego”

„Najnowsze techniki biologii molekularnej w badaniach zdrowia reprodukcyjnego”

Dnia 20 maja 2014 r. w Warszawie odbyło organizowane wspólnie z firmą OpenExome sympozjum pt. „Najnowsze techniki biologii molekularnej w badaniach zdrowia reprodukcyjnego – sekwencjonowanie następnej generacji i technologia mikromacierzy”.

Wykłady wygłosili przedstawiciele firmy Illumina: dr Florian Greadler oraz Szablocs Kokeny.

Dziękujemy Państwu za przybycie.