Sekwenator NGS NextSeq 550Dx

Sekwenator NGS
NextSeq 550Dx

NextSeq 550DX jest odpowiednikiem sekwenatora NextSeq 550 dedykowanym do diagnostyki in vitro (IVD). Urządzenie jest biurkowym sekwenatorem nowej generacji wysokiej przepustowości wykorzystującym technologie SBS – sequencing by sythesis.

Sekwenator NGS NextSeq 550Dx

Opis

NextSeq 550DX jest odpowiednikiem sekwenatora NextSeq 550 dedykowanym do diagnostyki in vitro (IVD). Urządzenie jest biurkowym sekwenatorem nowej generacji wysokiej przepustowości wykorzystującym technologie SBS – sequencing by sythesis. Dodatkowo NextSeq 550Dx posiada możliwość skanowania mikromacierzy. Ten w pełni automatyczny system integruje etapy amplifikacji oraz sekwencjonowania, co eliminuje konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń. NextSeq 550Dx posiada dwa tryby pracy – naukowo-badawczy (RUO) oraz diagnostyczny (IVD). W trybie badawczym sekwenator w trakcie jednego cyklu pracy generuje do 39 Gb produktu w trybie średniej przepustowości oraz aż do 120 Gb produktu w trybie wysokiej przepustowości.

Wyjątkowa prostota obsługi, dwa tryby pracy, wysoka wydajność oraz dokładność czynią NextSeq 550Dx idealna platforma do realizacji bardzo szerokiego zakresu aplikacji przy zachowaniu kosztów na niskim poziomie. System umożliwia m.in. sekwencjonowanie całych genomów, egzomów, transkryptomów, badanie ekspresji genów oraz wykorzystanie paneli celowanych. Uzyskane dane moga byc przetwarzane na lokalnym komputerze lub eksportowane i analizowane za pomocą szerokiego zestawu programów w środowisko rozproszonym BaseSpace.

Specyfikacja i wymagania

Zakres długości odczytu 2 × 150 pz
Wydajność ≥ 90 Gb
Czas trwania reakcji* ≤ 35 godzin
Przepustowość 8-96 próbek/odczyt, zależnie od protokołu

* Obejmuje czas generowania klastrów, sekwencjonowanie z podwójnym indeksowaniem 2×150 pz, odpłukanie odczynników oraz końcowe czyszczenie aparatury.

Odczyty przefiltrowane
High-Output ≥ 600 mln sparowanych końców
Jakość odczytów
Procent par zasad ≥ Q30 > 75%
Inne parametry
Całkowita dokładność – materiał somatyczny ≥ 99,98% *
Całkowita dokładność – materiał germinalny ≥ 99,99% *

* Na podstawie reprezentatywnego protokołu zaprojektowanego do wyszukania genów obejmujących około 13 000 zasad na 23 chromosomach oraz zawierających dużo par GC (od 18 do 87%), obszary insercji/delecji (do 25 par zasad) i homopolimery (od 7 do 13 nukleotydów).

Specyfikacja i wymagania sprzętowe

Zasilanie 100–240 V AC przy 50/60 Hz, 600 W maks.
Częstotliwość RFID 13,56 MHz
Moc RFID 200 mW
LED 520 nm, 650 nm; Dioda lasera: 780 nm, klasa IIIb
Laser Laser klasy 1 z diodą klasy 3B
Przechowywanie i obsługa
Temperatura Transport i przechowywanie: -100C do 500C
Warunki podczas pracy: 190C do 250C (22°C±3°C)
Wilgotność Transport i przechowywanie: bez kondensacji pary wodnej
Warunki podczas pracy: 30-75% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary
Długość x Głębokość x Wysokość 54 cm × 69 cm × 58 cm
Waga 84,4 kg
Waga transportowa 163 kg
Komputer sterujący
Jednostka centralna Procesor Dual Intel Xeon E5-2648L v3 1,8 GHz
Pamięć 128 GB
Twardy dysk 2 x 2 TB
System operacyjny Windows 10

Materiały

Powiązane produkty