Analizator rtęci QuickTrace® M-7600

Analizator rtęci
QuickTrace® M-7600

Analizator QiuckTrace®M-7600 dedykowany jest do oznaczania zawartości rtęci w próbkach ciekłych na śladowych poziomach, wykorzystujący technikę zimnych par oraz detekcję absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

Analizator rtęci QuickTrace® M-7600

Opis

Firma Teledyne Leeman Labs jest znanym producentem przyrządów przeznaczonych do oznaczania rtęci. Oferowane obecnie modele HYDRA II i QuickTrace usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających analityków – w zależności od rozwiązania i parametrów technicznych analizatory pozwalają osiągać wykrywalność rtęci na poziomie od 0,05 ppt do 1 ppt. Przyrządy przeznaczone są do oznaczania zawartości rtęci w roztworach oraz próbkach stałych. Analizator QuickTrace® M-7600 dedykowany jest do oznaczania zawartości rtęci w próbkach ciekłych na śladowych poziomach. Urządzenie łączy technikę zimnych par oraz detekcję za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (CVAAS). Typowy IDL (ang. Instrument Detection Limit) otrzymuje się na poziomie 0,3 ng/L Hg przy wykorzystaniu mniej niż 25 mL próbki, w czasie krótszym niż 4 minuty. Analizator QuickTrace® M-7600 znajduje zastosowanie zarówno dla rutynowych analiz (ochrona środowiska, przemysł) jak również w badaniach naukowych. Najczęściej analizowane próbki to wody powierzchniowe, wody morskie czy ścieki.

Urządzenie cechuje doskonała stabilność krótko i długo okresowa oraz szeroki zakres odpowiedzi – możliwość analizy zawartości rtęci sięga nawet do 500 μg/L bez rozcieńczania. Sama redukcja może być wywoływana chlorkiem cyny lub borowodorkiem sodu. Analityk obsługujący urządzenie ma możliwość automatycznego przełączania pomiędzy niskimi zawartościami mg/L a ng/L bez zmian w oprogramowaniu czy układzie wężyków. Ponadto analizator został wyposażony w system zabezpieczający przed zabrudzeniem układu zawartościami rtęci wykraczającymi poza zasięg krzywej kalibracji i automatyczne włączanie funkcji płukania.
Analizy wykonywane według metod US EPA 245.7 i 1631.
Analizator współpracuje z automatycznymi podajnikami CETAC ASX-260 i ASX-520.

Parametry techniczne

Granica wykrywalności IDL < 0,5 ng/L (ppt)
Zakres dynamiczny pomiarów 0,5 ng/L-500 μg/L Hg
Separator gaz-ciecz opatentowany, innowacyjny, zapobiegający pienieniu się separator gaz-ciecz, umożliwiający efektywne osuszenie par analitu
Kalibracja do 4 rzędów wielkości
Eksport wyników do programów Word i Excel
Gaz nośny argon lub azot
Układ optyczny dwuwiązkowy

Powiązane produkty