Teledyne Leeman Labs

Teledyne Leeman Labs

TELEDYNE LEEMAN LABS

Amerykańska firma Teledyne Leeman Labs od 1981 roku jest producentem aparatury analitycznej takiej jak spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem plazmowym ICP-OES, analizatory rtęci AAS i AFS, spektrometry ze wzbudzeniem w łuku prądu stałego. Firma jako pierwsza wprowadziła ponad 20 lat temu optykę typu Echelle do swoich spektrometrów ICP-OES.