Sekwenator NGS MiniSeq

Sekwenator NGS MiniSeq

MiniSeq to prosty w obsłudze, niewielkich rozmiarów sekwenator NGS, który wyposażony jest w intuicyjne oprogramowanie służące do kontrolowania parametrów reakcji oraz do analizy uzyskanych wyników.

Sekwenator NGS MiniSeq

Opis

MiniSeq to prosty w obsłudze, niewielkich rozmiarów sekwenator NGS, który wyposażony jest w intuicyjne oprogramowanie służące do kontrolowania parametrów reakcji oraz do analizy uzyskanych wyników. Urządzenie MiniSeq pozwala na sekwencjonowanie małych genomów i samodzielnie przygotowanych bibliotek amplikonowych, a także na wykonanie celowanego sekwencjonowania DNA i RNA (w oparciu o gotowe, zdefiniowane panele NGS lub z wykorzystaniem projektowanych samodzielnie paneli DNA lub RNA) z użyciem niewielkich ilości wyjściowego materiału genetycznego.

Zasada działania MiniSeq opiera się o znaną i sprawdzoną technologię sekwencjonowania przez syntezę (SBS), która zapewnia uzyskanie wysokiej jakości danych dla bibliotek NGS różnego rodzaju. Użytkownik ma możliwość decydowania o skali przepustowości sekwenatora. Zależnie od wymagań bieżących projektów może sięgnąć po odczynniki do sekwencjonowania dedykowane do MiniSeq w jednym z dwóch trybów pracy: High Output lub Mid Output.

Przybliżony czas reakcji i wydajność (generowanie klastrów i sekwencjonowanie)

MiniSeq System High-Output Kit* MiniSeq System Mid-Output Kit*
Zakres długości odczytu 2 × 150 pz 2 × 75 pz 1 × 75 pz 2 × 150 pz
Czas trwania reakcji ~24 godz. 13 godz. 7 godz. 17 godz.
Wydajność 6,6–7,5 Gb 3,3–3,75 Gb 1,65–1,875 Gb 2,1–2,4 Gb

* Podane wartości zostały określone dla biblioteki kontrolnej Illumina PhiX przy rekomendowanych gęstościach klastrów (129 – 165 k/mm2 klastrów przechodzących przez filtr). Właściwy dobór parametrów może się różnić w zależności od rodzaju i jakości próbki oraz klastrów przechodzących przez filtr. Wszystkie zestawy MiniSeq są kompatybilne do pracy w trybie sparowanych końców (ang. paired-end).

Liczba przefiltrowanych odczytów

MiniSeq System High-Output Kit MiniSeq System Mid-Output Kit
Odczyty pojedyncze
22–25 milionów 7–8 milionów
Odczyty sparowanych końców
44–50 milionów 14–16 milionów

Jakość odczytów *

MiniSeq System High-Output Kit MiniSeq System Mid-Output Kit
> 80% par zasad powyżej Q30 przy 2 × 150 pz > 80% par zasad powyżej Q30 przy 2 × 150 pz
> 85% par zasad powyżej Q30 przy 2 × 75 pz
> 85% par zasad powyżej Q30 przy 1 × 75 pz
* Wskaźnik jakości Q-score określa prawdopodobieństwo wystąpienia błędu podczas identyfikacji nukleotydów. Procent par zasad > Q30 został uśredniony z całego odczytu.

Materiały

Zobacz również