Sekwenator NGS iSeq 100

Sekwenator NGS iSeq 100

iSeq100 system to najnowszy niewielkich rozmiarów kompaktowy sekwenator następnej generacji (NGS) pozwalający na szybką realizację małych projektów lub badań długofalowych uwzględniających niewielką liczbę prób do przeanalizowania w kolejnych transzach.

Sekwenator NGS iSeq 100

Opis

iSeq100 system to najnowszy niewielkich rozmiarów kompaktowy sekwenator następnej generacji (NGS) pozwalający na szybką realizację małych projektów lub badań długofalowych uwzględniających niewielką liczbę prób do przeanalizowania w kolejnych transzach. Dzięki unikalnemu połączeniu technologii komplementarnych półprzewodników tlenkowych (CMOS) z uznaną zapewniającą dokładność identyfikacji zasad nukleotydowych technologią sekwencjonowania przez syntezę (SBS), urządzenie iSeq 100 pozwala na uzyskanie wyników o wysokiej jakości w krótkim czasie. Aparat iSeq 100 może wykonywać odczyty o długości do 2 x 150 bp oraz generuje do 1,2 Gb danych w trakcie jednego cyklu pracy.

System iSeq 100 zapewnia możliwość sekwencjonowania bibliotek przygotowanych szlakami, które są kompatybilne z dowolnym sekwenatorem pracującym w technologii SBS. Tym samym iSeq 100 umożliwia m.in. łatwe porównanie danych z wynikami wcześniej uzyskanymi z wykorzystaniem sekwenatora MiniSeq, MiSeq czy NextSeq 550 oraz wykonanie wstępnej oceny jakości bibliotek docelowo dedykowanych do analizy w sekwenatorach o wyższej przepustowości.

Przybliżony czas reakcji i wydajność (generowanie klastrów i sekwencjonowanie) *

Zakres długości odczytu Czas trwania reakcji Wydajność
1 × 36 pz 9,5 godz. 144 Mb
1 x 50 pz 10 godz. 200 Mb
1 x 75 pz 11 godz. 300 Mb
2 x 75 pz 14 godz. 600 Mb
2 x 150 pz 19 godz. 1,2 Gb

* Podane wartości zostały określone dla biblioteki kontrolnej Illumina PhiX przy rekomendowanych gęstościach klastrów (174–200 k/mm2 klastrów przechodzących przez filtr).
Czas trwania reakcji obejmuje generowanie klastrów, sekwencjonowanie oraz rozpoznawanie nukleotydów i ocenę jakościową z wykorzystaniem sekwenatora iSeq 100.

Jakość odczytów *

iSeq 100 i1 Reagents
> 85% par zasad powyżej Q30 przy 1 × 36 pz
> 85% par zasad powyżej Q30 przy 1 × 50 pz
> 80% par zasad powyżej Q30 przy 1 × 75 pz
> 80% par zasad powyżej Q30 przy 2 × 75 pz
> 80% par zasad powyżej Q30 przy 2 × 150 pz
* Procent zasad  >Q30 jest uśredniany dla całego przebiegu.

Liczba przefiltrowanych odczytów

iSeq 100 i1 Reagents
Odczyty pojedyncze 4 miliony
Odczyty sparowanych końców 8 milionów

Powiązane produkty