Xenium

Xenium

Subkomórkowa przestrzenna analiza – Xenium in situ

xenium_platform_new_1_solid-2

Opis

10x Genomics to amerykańska firma dostarczająca nowoczesne narzędzia do analiz multiomicznych na poziomie pojedynczej komórki (platforma Chromium), do analiz przestrzennych fragmentów tkanek (platforma Visium) i do analiz przestrzennych fragmentów tkanek na poziomie subkomórkowym (platforma Xenium). Dzięki zastosowanej technologii możliwa jest równoczesna analiza ekspresji zarówno genów, jak i białek powierzchniowych oraz badanie specyficzności antygenowej lub stopnia dostępności/kondensacji chromatyny. Otrzymane wyniki mają dużą szansę doprowadzić do przełomowych odkryć w onkologii, immunologii i w naukach podstawowych. Firma 10x Genomics w latach 2015-2021 sześciokrotnie została laureatem konkursu The Scientist Top 10 Innovations. Wykorzystując technologie 10x Genomics – single cell i spatial – opublikowano już ponad 4400 prac naukowych.

Powiązane produkty