10x Genomics

10x Genomics

10x Genomics logo

10x Genomics to amerykańska firma dostarczająca nowoczesne narzędzia do analiz multiomicznych na poziomie pojedynczej komórki (platforma Chromium), do analiz przestrzennych fragmentów tkanek (platforma Visium) i do analiz przestrzennych fragmentów tkanek na poziomie subkomórkowym  (platforma Xenium). Dzięki zastosowanej technologii możliwa jest równoczesna analiza ekspresji zarówno genów, jak i białek powierzchniowych oraz badanie specyficzności antygenowej lub stopnia dostępności/kondensacji chromatyny. Otrzymane wyniki mają dużą szansę doprowadzić do przełomowych odkryć w onkologii, immunologii i w naukach podstawowych. Firma 10x Genomics w latach 2015-2021 sześciokrotnie została laureatem konkursu The Scientist Top 10 Innovations. Wykorzystując technologie 10x Genomics – single cell i spatial – opublikowano już ponad 4400 prac naukowych.