Impaktor kaskadowy Andersena

Impaktor kaskadowy Andersena

Kaskadowy impaktor Andersena do poboru cząstek nieożywionych

Impaktor kaskadowy Andersena

Opis

Kaskadowy impaktor Andersena do poboru cząstek nieożywionych firmy Tisch Environmental służy do pobierania próbek ciekłych i suchych cząstek z powietrza. TE-20-800 jest wielostopniową kryzą wykonaną z precyzyjnie obrobionych aluminiowych stopni z kolejno mniejszymi średnicami otworów, stworzoną w celu kaskadowego opadania cząstek w urządzeniu. Z uwagi na znaną objętość powietrza przechodzącą przez poszczególne stopnie, większe cząstki „rozbiją się” na powierzchni płyty uderzeniowej, a mniejsze cząstki pozostaną w strumieniu powietrza i będą kaskadowo „rozbijać się” na kolejnych mniejszych stopniach, aż w końcu zostaną zatrzymane na płycie uderzeniowej.

Cechy

  • wstępny impaktor PM10 o wysokiej wydajności zapewnia dokładne oddzielanie dużych cząstek
  • wysoka prędkość przepływu próbki 28,3 ALPM
  • separacja wielkości od >10 µm do <0,4 µm.
  • opcjonalny układ próżniowy sterujący przepływem objętościowym.
  • odporny na korozję stop aluminium z silikonowymi uszczelnieniami
  • sprawdzona w czasie wirtualna eliminacja odbicia i ponownego uwięzienia cząstek
  • najwyższa sprawdzona skuteczność zbierania, odtwarzalność i dokładność
  • aerodynamiczny rozdział cząstek w dziewięciu frakcjach wielkości
  • próbki podłoża o grubości 81 mm dla łatwej obsługi i ważenia z wagą analityczną
  • zawiera federalne standardy USA dla „idealnego impaktora kaskadowego” i spełnia wymagania projektowe OSHA, EPA i ACGIH dla frakcji respirabilnej/nie respirabilnej.

Powiązane produkty