Analizator rtęci QuickTrace® M-8000

Analizator rtęci
QuickTrace® M-8000

Dzięki zastosowaniu techniki generowania zimnych par z układem podwójnej amalgamacji z detekcją fluorescencyjną, analizator rtęci QiuckTrace® M-8000 pozwala na oznaczenie nawet ultraśladowych zawartości rtęci.

Analizator rtęci QuickTrace® M-8000

Opis

Firma Teledyne Leeman Labs jest znanym producentem przyrządów przeznaczonych do oznaczania rtęci. Oferowane obecnie modele HYDRA II i QuickTrace usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających analityków – w zależności od rozwiązania i parametrów technicznych analizatory pozwalają osiągać wykrywalność rtęci na poziomie od 0,05 ppt do 1 ppt. Przyrządy przeznaczone są do oznaczania zawartości rtęci w roztworach oraz próbkach stałych.
Analizator rtęci QuickTrace® M-8000 wykorzystuje technikę generowania zimnych par z układem podwójnej amalgamacji z detekcją metodą fluorescencyjnej spektrometrii atomowej do oznaczania rtęci w próbkach ciekłych. Urządzenie daje możliwość pracy w trzech trybach w zależności od stężenia Hg w próbkach: bez amalgamacji (bez wzbogacenia), z pojedynczym amalgamatorem, z podwójnym amalgamatorem (ze wzbogaceniem).
Wybór trybu pracy jest dostępny z poziomu oprogramowania. Detektorem w M-8000 jest wysokowydajny fotopowielacz, a zaawansowane oprogramowanie pozwala na automatyczną korekcję linii bazowej. W układzie zintegrowany został system rozpoznawania wysokich stężeń zapobiegający wprowadzaniu do układu pomiarowego próbek o zbyt wysokich stężeniach oraz inteligentny system płukania minimalizujący efekt pamięci. Aparat został wyposażony w jedną pompę perystaltyczną, 12-rolkową, 4-kanałową, podającą roztwór wzorcowy/próbkę oraz roztwór redukujący, umożliwiającą podłączenie alternatywnej linii podającej równocześnie roztwór hydroksyloaminy.

W celu minimalizacji efektu pienienia się w urządzeniu zaprojektowano efektywny separator gaz-ciecz. Dodatkowo aparat wyposażony jest w bezobsługowy osuszacz z Nafion® w celu całkowitego usunięcia wody ze strumienia gazu. Analizator współpracuje z automatycznymi podajnikami próbek CETAC ASX-260 lub ASX-520. Na uwagę zasługuje kompaktowa budowa urządzenia – wymiary: szerokość: 60 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm. Oprogramowanie sterujące analizatora pracuje w środowisku Windows i posiada m. in. następujące funkcje: sterowanie analizatorem, automatyczną kontrolę warunków analizy, pracy lampy, pompy perystaltycznej, automatycznego podajnika próbek oraz przepływu gazu, tworzenie oraz edytowanie metod analitycznych, tworzenie krzywej kalibracyjnej, statystyczną ocenę wyników, kontrolę jakości wyników.

Parametry techniczne

Lampa Hg 254 nm, bezozonowa
Granica wykrywalności IDL <0,05 ng/L
Zakres pomiarowy bez amalgamacji 0,2 ng/L – 400 μg/L
Zakres pomiarowy z amalgamacją 0,1 ng/L – 5 µg/L
Gaz nośny i suszący argon
Objętość pobieranej próbki 0,5mL – 50mL

Powiązane produkty