Spektrometr ICP-OES Prodigy 7

Spektrometr ICP-OES Prodigy 7

Producentem oferowanych przez nas spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES) jest amerykańska firma Teledyne Leeman Labs. Firma ta, jako pierwsza, wprowadziła ponad 20 lat temu optykę typu Echelle do spektrometrów ICP-OES – optykę, która dziś stanowi standard.

Spektrometr ICP-OES Prodigy 7

Opis

Producentem oferowanych przez nas spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES) jest amerykańska firma Teledyne Leeman Labs. Firma ta, jako pierwsza, wprowadziła ponad 20 lat temu optykę typu Echelle do spektrometrów ICP-OES – optykę, która dziś stanowi standard. Efektem wieloletniego doświadczenia popartego rzetelnymi badaniami i współpracą z licznymi użytkownikami spektrometrów jest obecnie produkowany model:

  • Prodigy 7 – równoczesny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem plazmowym

Prodigy 7 jest idealnym spektrometrem dla laboratoriów wykonujących bardzo dużą liczbę analiz dziennie, gdzie bardzo istotnym kryterium jest czas trwania jednostkowej analizy. W aparacie zastosowano znakomity, najnowszej generacji wielkoformatowy detektor półprzewodnikowy typu CMOS. Zastosowany detektor ma powierzchnię ok. 4 krotnie większą od powierzchni detektorów stosowanych w innych aparatach, cechuje go także brak nieaktywnych obszarów (przerw), co umożliwia jednoczesne obserwowanie 100% widma (165-1100nm). Zogniskowanie pełnego dwuwymiarowego widma spektralnego (otrzymanego dzięki optyce Echelle) na tak dużym detektorze umożliwia równoczesny dostęp do wszystkich potrzebnych linii emisyjnych, to jest do linii analizowanych pierwiastków i tła, do linii pierwiastków używanych jako wzorce wewnętrzne oraz pierwiastków używanych do międzypierwiastkowej korekcji interferencji.

Spektrometr produkowany jest w trzech różnych konfiguracjach umożliwiających wybór wersji najbardziej dogodnej z punktu widzenia potrzeb użytkownika:

  • Prodigy 7 Axial – z systemem osiowej obserwacji plazmy (palnik ułożony poziomo) w celu uzyskania niskich granic wykrywalności oznaczanych pierwiastków
  • Prodigy 7 Radial – z systemem radialnej obserwacji plazmy (palnik ułożony pionowo) do oznaczania wyższych stężeń pierwiastków
  • Prodigy 7 Dual View – z systemem podwójnej obserwacji plazmy poziomej (palnik ułożony poziomo) dzięki automatycznym zmianom położenia lustra; rozwiązanie to daje największą elastyczność w doborze optymalnych warunków pomiaru – pierwiastki mogą być oznaczane, w zależności od ich stężenia, w systemie osiowej lub radialnej obserwacji plazmy.

Należy podkreślić, że zastosowane w spektrometrze rozwiązania konstrukcyjne zapewniają pełny dostęp do wszystkich linii emisyjnych, wysoką rozdzielczość, znakomitą czułość w pełnym zakresie widma, szeroki zakres dynamiczny oraz dużą stabilność pomiarową, uzyskiwaną dzięki odpowiedniemu termostatowaniu układu optycznego – co stanowi o wysokiej jakości przyrządu. Nowoczesne, bardzo przejrzyste i proste w obsłudze oprogramowanie steruje wszystkimi parametrami spektrometru, umożliwia szybkie uruchomienie i kalibrację aparatu, rejestrację danych analitycznych oraz daje możliwość przetwarzania wyników. Software zawiera również system kontroli jakości wyników (QC).

Parametry techniczne

polichromator:

Echelle

długość drogi optycznej:

500 mm

zakres spektralny:

165 – 1100 nm (standard)

rozdzielczość optyczna:

0,007 nm przy 200 nm

rozdzielczość piksel-piksel:

0,0015 nm przy 200 nm

rozdzielczość dyspersyjna:

0,1 mm/nm przy 200 nm

detektor:

CMOS (wymiary: 28 mm x 28 mm; 3380000 elementów fotoczułych)

Powiązane produkty