Spektrometr ICP-OES Prodigy Plus

Spektrometr ICP-OES Prodigy Plus

Dzięki bezkonkurencyjnym rozwiązaniom technicznym i bezkompromisowym parametrom technicznym prawdziwie równoczesny spektrometr optyczny Prodigy Plus sprosta nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom analitycznym.

Spektrometr ICP-OES Prodigy

Opis

Producentem oferowanych przez nas spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES) jest amerykańska firma Leeman Labs. Firma ta, jako pierwsza, wprowadziła ponad 20 lat temu optykę typu Echelle do spektrometrów ICP-OES – optykę, która dziś stanowi standard. Efektem wieloletniego doświadczenia popartego rzetelnymi badaniami i współpracą z licznymi użytkownikami spektrometrów, są obecnie produkowane modele 8 generacji przyrządów serii Prodigy.
Prodigy jest idealnym spektrometrem dla laboratoriów wykonujących bardzo dużą liczbę analiz dziennie, gdzie bardzo istotnym kryterium jest czas trwania jednostkowej analizy. W aparacie zastosowano znakomity, najnowszej generacji detektor CMOS (ze wstrzykiwaniem ładunku) pozbawiony charakterystycznego dla detektorów CCD i SCD efektu rozprzestrzeniania się ładunku na inne elementy fotoczułe, co daje możliwość równoczesnego pomiaru słabych i mocnych linii emisyjnych bez efektu nasycenia detektora. Zaletami zastosowanego detektora (w odróżnieniu od CCD) są również odczyt bez usunięcia ładunku, co umożliwia kontrolę jego ekspozycji oraz brak nieaktywnych obszarów (przerw), dzięki czemu obserwowane jest całe widmo. Zastosowany detektor CMOS ma powierzchnię ok. 4 krotnie większą niż w innych aparatach wyposażonych w detektor CID, co umożliwia jednoczesne rzutowanie 100% widma (165-1100nm). Zogniskowanie pełnego dwuwymiarowego widma spektralnego (otrzymanego dzięki optyce Echelle) na dużym detektorze umożliwia równoczesny dostęp do wszystkich potrzebnych linii emisyjnych, to jest do linii analizowanych pierwiastków i tła, do linii pierwiastków używanych jako wzorce wewnętrzne oraz pierwiastków używanych do międzypierwiastkowej korekcji interferencji.

Spektrometr produkowany jest w 3 różnych konfiguracjach umożliwiających wybór wersji najbardziej dogodnej z punktu widzenia potrzeb użytkownika:
Prodigy Axial – z systemem osiowej obserwacji plazmy (palnik ułożony poziomo) w celu uzyskania niskich granic wykrywalności oznacznych pierwiastków
Prodigy Radial – z systemem radialnej obserwacji plazmy (palnik ułożony pionowo) do oznaczania wyższych stężeń pierwiastków
Prodigy Dual View – z systemem podwójnej obserwacji plazmy poziomej (palnik ułożony poziomo) dzięki automatycznym zmianom położenia lustra; rozwiązanie to daje największą elastyczność w doborze optymalnych warunków pomiaru – analizowane pierwiastki mogą być oznaczane, w zależności od ich stężenia, w systemie osiowej lub radialnej obserwacji plazmy.
Należy zaznaczyć, że zastosowane w spektrometrze rozwiązania konstrukcyjne zapewniają pełny dostęp do wszystkich linii emisyjnych, wysoką rozdzielczość oraz odporność na dryft termiczny (przez termostatowanie układu optycznego) – co stanowi o wysokiej jakości przyrządu. Nowoczesne, bardzo przejrzyste i proste w obsłudze oprogramowanie – Salsa Software steruje wszystkimi parametrami spektrometru, umożliwia szybkie uruchomienie i kalibrację aparatu, rejestrację danych analitycznych oraz daje możliwość przetwarzania wyników. Oprogramowanie zawiera również system kontroli jakości wyników (QC) jak i możliwość autokalibracji na podstawie wbudowanej w urządzenie lampie rtęciowej.

Parametry techniczne

Optyka Echelle o niskiej dyspersji
Ogniskowa polichromatora 800 mm
Zakres długości fali 165-1100 nm (wersja standardowa)
130-1100 nm (wersja do analizy halogenów)
Tryb pomiaru równoczesny
Liczba pikseli detektora 3,38 mln
Rozmiar pikseli 15 µm
Obszar aktywny 100% widma echelle
Częstotliwość oscylatora 40,68 MHz

Powiązane produkty