Beijing Titan Instruments

Beijing Titan Instruments

BEJING TITAN

Firma Beijing Titan Instrument została założona w 2000 roku wprowadzając innowacyjne rozwiązania w technice generowania wodorków i detekcji opartej na spektroskopii fluorescencyjnej HG-AFS. Urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o analizach w przemyśle metalurgicznym i farmaceutycznym, ochronie środowiska, żywności i wody.