Spektrometr XRF EA 1000AIII

Spektrometr XRF EA 1000AIII do badań ROHS

EA1000AIII jest nowoczesnym, wydajnym i zarazem ekonomicznym spektrometrem fluorescencji rentgenowskiej rozproszenia energii (ED-XRF), dedykowanym do prowadzenia testów zgodności z dyrektywą RoHS.

Spektrometr XRF EA 1000AIII do badań ROHS

Opis

Hitachi High-Tech Science Corporation jest znanym i cenionym producentem spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej. Urządzenia są wykorzystywane w wielu gałęziach nauki oraz przemysłu (w tym przez wszystkich wiodących japońskich oraz koreańskich producentów sprzętu elektronicznego oraz samochodów). EA1000AIII jest nowoczesnym, wydajnym spektrometrem fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii (ED-XRF), stworzonym z myślą głównie o testach na zgodność z dyrektywą RoHS. Spektrometr EA1000AIII wyposażony został w ekonomiczny, półprzewodnikowy, chłodzony elektrycznie detektor. Dzięki temu w krótkim czasie pomiaru możliwe jest uzyskanie granic wykrywalności na poziomie ppm. Co jest istotne z punktu widzenia testów pod kątem dyrektywy RoHS urządzenie cechuje się komorą pomiarową o dużych wymiarach, przy jednocześnie zredukowanej do minimum odległości między próbką a detektorem, zapewniając przy tym dobrą czułość.

W celu ułatwienia procedury pomiarowej w urządzenie wbudowana została kamera CCD umożliwiająca podgląd analizowanego obiektu, a system automatycznie przełącza filtry i kolimatory zgodnie z ustandaryzowanym protokołem pomiarowym. System oferuje możliwość analizy próbek stałych, sypkich oraz ciekłych. Istnieje również możliwość prowadzenia analiz jakościowych jak i ilościowych. Dzięki optymalizacji układu spektrometr jest niewielki, co pozwala znacznie zmniejszyć wymogi przestrzenne w laboratorium.
Spektrometr można doposażyć w opcjonalny podajnik próbek.

Parametry techniczne

Zakres analityczny Al – U
Lampa RTG 50kV, 1mA
Detektor półprzewodnikowy, chłodzony elektrycznie
Podgląd próbki kolorowa kamera CCD
Komora pomiarowa 370 mm x 320 mm x 120 mm
Kolimatory okrągłe: 1 mm, 5 mm
Oprogramowanie pomiar ilościowy i jakościowy, pomiar grubości powłok
Waga ok. 90 kg

Powiązane produkty