Spektrometr mas HM1000

Spektrometr mas z desorpcją termiczną HM1000 do badań ROHS

Analizator HM1000 to specjalnie zaprojektowany spektrometr mas z desorpcją termiczną przeznaczony do szybkich analiz przesiewowych pod kątem znowelizowanej dyrektywy RoHS.

Spektrometr mas z desorpcją termiczną HM1000

Opis

Jednym z obszarów działalności założonej w 1910 r. firmy Hitachi, należącej obecnie do grupy 30 największych koncernów światowych, jest produkcja aparatury analitycznej. Zastosowanie wysoko rozwiniętych technologii i znakomita jakość wykonania powodują, że oferowane urządzenia spełniają potrzeby najbardziej wymagających klientów. Firma zajmuje również czołowo miejsce w produkcji urządzeń dedykowanych do szybkich analiz pod kątem wymagań dyrektywy ROHS. Zgodnie z dyrektywną delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. lista substancji podlegających ograniczeniom (obejmująca wcześniej tylko Pb, Hg, Cd, Cr 6+, PBDE, PBB) została rozszerzona o cztery popularne związki ftalanowe (Ftalan di(2-etyloheksylu), DEHP; Ftalan benzylu butylu, BBP; Ftalan dibutylu, DBP; Ftalan diizobutylu, DIBP). Aby produkt mógł być dopuszczony do obrotu stężenie każdego z ww. związków ftalanowych nie może przekraczać 1000 ppm. Nowe rozporządzenie obowiązuje od dnia 22 lipca 2019 r. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom oferujemy Państwu kompletne rozwiązanie do analizy związków ftalanowych – analizator HM1000.

Urządzenie składa się z jednostki głównej, jednostki filtrującej, pompy próżniowej oraz opcjonalnie z generatora gazu. Jesteśmy dostarczyć kompletne rozwiązanie zależnie od potrzeb Klienta. Aparat standardowo wyposażony jest w 50-pozycyjny podajnik próbek, umożliwiający bezpośrednią analizę próbek stałych lub w formie proszku zaraz po zważeniu – bez potrzeby stałego nadzoru operatora. Próbki umieszczane są w postaci stałej, tak więc przygotowywanie do analizy opiera się na rozdrobnieniu i odważeniu. Typowy czas pomiaru zawartości wszystkich, czterech związków ftalanowych ujętych w dyrektywnie RoHS wynosi zaledwie 10 minut na próbkę. Dodatkowym atutem aparatu jest możliwość wykonania pomiarów dla bromowanych uniepalniaczy (DBDE). Aparat cechuje się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, nie wymaga zaopatrywania w kosztowne gazy – wymagane jest jedynie źródło azotu. o czystości min. 95% (można zastosować azot z generatora).

Parametry techniczne

Analizowane związki DEHP, BBP, DBP, DIBP, DBDE
Typowe granice wykrywalności Ok. 100 ppm dla ww. związków
Typowa naważka próbki 0,2 mg
Źródło jonów APCI (jonizacja chemiczna)
Spektrometr mas Kwadrupolowy
Gaz nośny Azot
Temperatura desorpcji Maks. 320 °C
Temperatura pieca Maks. 350 °C
Oprogramowanie ok. 60 kg
Waga ok. 85 kg (jednostka główna)

Powiązane produkty