Spektrometr AFS AFS-9230

Spektrometr AFS AFS-9230

Spektrometry fluorescencji atomowej (AFS) są stosowane do oznaczania bardzo niskich stężeń – na poziomie ppt – takich pierwiastków jak Hg, Cd, Pb, As, Se, Sn, Zn, Bi, Sb, Te, Ge.

Spektrometr AFS AFS-9230

Opis

Spektrometry fluorescencji atomowej (AFS) są stosowane do oznaczania bardzo niskich stężeń – na poziomie ppt – takich pierwiastków jak Hg, Cd, Pb, As, Se, Sn, Zn, Bi, Sb, Te, Ge. W podobnych zakresach oznaczać je można np. przy pomocy plazmowych spektrometrów masowych i emisyjnych (w wersji aksjalnej) oraz spektrometrów absorpcji atomowej (w wersji kuwety grafitowej) – przyrządów znacznie droższych, zarówno w zakupie jak i eksploatacji. Należy tu podkreślić, że atomowa spektrometria fluorescencyjna jest zdecydowanie konkurencyjną metodą w stosunku do metod spektroskopii atomowej – absorpcyjnej i emisyjnej, ponieważ łączy ona zalety obu tych metod – specyficzność absorpcji atomowej i szeroki dynamiczny zakres roboczy spektrometrii emisyjnej. Podstawowe zalety AFS to:

  • selektywność
  • prostoliniowa zależność sygnału od stężenia obejmująca kilka rzędów wartości stężenia
  • bardzo duża czułość i niski poziom szumu, umożliwiające osiąganie granic wykrywalności na poziomie nawet 0,1 ppt

Oferowane przez firmę TITAN INSTRUMENTS przyrządy – serii AFS-8220 i AFS-9230, są dwukanałowymi spektrometrami wykorzystującymi technikę generacji wodorków z atomizacją płomieniu wodór-argon. Aparaty pozwalające na oznaczanie 2 pierwiastków równocześnie wyposażone są w:

  • specjalne lampy stanowiące źródło promieniowania analizowanych pierwiastków
  • prosty bezdyspersyjny układ optyczny (wyłącznie soczewki, bez monochromatora) zapewniający maksymalną jasność
  • nowocześnie rozwiązany system generacji wodorków
  • innowacyjny kwarcowy atomizer – dla niskotemperaturowego płomienia argon-wodór
  • komputer z przyjaznym oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie przyrządem, jego kalibrację, rejestrację danych pomiarowych oraz ich obróbkę.

Spektrometr AFS-9230 zapewnia:

  • oznaczanie 2 pierwiastków równocześnie
  • system generacji wodorków z automatycznym dozowaniem próbki i reduktora przy pomocy pompy pulsacyjnej
  • automatyczny podajnik próbek
  • granice wykrywalności : Hg i Cd < 0,002 ppb; As, Se, Pb, Sn < 0,02 ppb

  Urządzenia nadają się znakomicie zarówno do prac badawczych, jak i rutynowych analiz. Można nimi oznaczać wymienione wyżej pierwiastki w różnorodnych materiałach takich jak np.: żywność, pasze, farmaceutyki, gleby i osady, wody i ścieki, materiały geologiczne i ceramiczne. Atomowa spektrometria fluorescencyjna już obecnie znalazła szereg rutynowych zastosowań – np. w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest standardową metodą do oznaczania rtęci w wodzie, ściekach i osadach, w Chinach natomiast dotyczy to oznaczania As, Se, Hg i Pb w produktach żywnościowych, materiałach geologicznych i próbkach środowiskowych.

Powiązane produkty